รายงานการประชุมต่างๆ

ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ครั้งที่ ปี วันที่ประชุมเรียงจากน้อยไปมาก สถานที่ประชุม Download File
รายงานการประชุมกลุ่มงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี รายงานการประชุม 1 2560 31 มกราคม 2017 สำนักงานอธิการบดี PDF icon 310160.pdf
รายงานการประชุมกลุ่มงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี รายงานการประชุม 1 2559 29 กุมภาพันธ์ 2016 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 290159.pdf
แจ้งมติที่ประชุมกลุ่มงานธุรการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี มติที่ประชุม 1 2559 10 กุมภาพันธ์ 2016 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 290159.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 1 2557 16 พฤษภาคม 2014 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 160557.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 2 2552 16 ตุลาคม 2009 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 161052.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 1 2552 16 กุมภาพันธ์ 2009 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 160252.pdf
มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2551 มติที่ประชุม 1 2551 17 เมษายน 2008 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 2551.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 1 2551 27 มีนาคม 2008 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 270351.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 2 2550 19 พฤศจิกายน 2007 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 191150.pdf
การประชุมกลุ่มงานธุรการ รายงานการประชุม 1 2550 21 มีนาคม 2007 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 210350.pdf
การมอบอำนาจและการนำเสนอเรื่องจากวิทยาเขตปัตตานี รายงานการประชุม 1 2549 29 มีนาคม 2006 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon ppt.pdf
ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ครั้งที่ ปี วันที่ประชุมเรียงจากน้อยไปมาก สถานที่ประชุม Download File
ขอส่งบันทึกช่วยจำประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2559 10 กุมภาพันธ์ 2016 หน้าห้องที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วขปน. PDF icon 250159.pdf
บันทึกช่วยจำประชุมบุคลากรงานสารบรรณ มติที่ประชุม 1 2559 25 มกราคม 2016 หน้าห้องที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร วขปน. PDF icon sara.pdf
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2557 19 มีนาคม 2014 ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี PDF icon 190357.pdf
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2556 7 มิถุนายน 2013 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 070656.pdf
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2555 18 มกราคม 2012 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 180155.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 4 2554 20 ธันวาคม 2011 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 201254.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 3 2554 15 พฤศจิกายน 2011 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 151154.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 2 2554 28 พฤษภาคม 2011 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 280554.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2554 6 พฤษภาคม 2011 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 060554.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2553 21 กรกฎาคม 2010 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 210753.PDF
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 2 2552 15 พฤษภาคม 2009 ห้้องฝ่ายจัดหารายได้ PDF icon 150552.pdf
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2552 6 พฤษภาคม 2009 ห้องงานสารบรรณ PDF icon 060552.pdf
ประชุมบุคลากรงานสารบรรณ รายงานการประชุม 1 2551 3 กรกฎาคม 2008 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 030751.pdf
ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ครั้งที่ ปี วันที่ประชุม สถานที่ประชุม Download File
รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี( ร่วมกับรองฯวขปน.) รายงานการประชุม 1 2558 3 มีนาคม 2016 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 090658.pdf
รายงานการประชุมหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานเอกสารสังกัดกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี รายงานการประชุม 1 2558 11 พฤศจิกายน 2015 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon EdocFile.pdf
การปฏิบัติงานด้านเอกสาร มติที่ประชุม 1 2557 29 ตุลาคม 2014 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 275.pdf
การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) มติที่ประชุม 1 2557 29 ตุลาคม 2014 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 274.pdf
การมอบอำนาจและเส้นทางเอกสาร รายงานการประชุม 2 2556 1 เมษายน 2013 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 010456.pdf
การมอบอำนาจและเส้นทางเอกสาร รายงานการประชุม 1 2556 28 มีนาคม 2013 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 280356.pdf
ชื่อเรื่อง ประเภทเอกสาร ครั้งที่ ปี วันที่ประชุม สถานที่ประชุม Download File
รายงานการประชุมหารือภาระงานที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกอง/งาน รายงานการประชุม 2559 12 กุมภาพันธ์ 2016 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 120259.pdf
การมอบอำนาจและการบริหารเส้นทางเอกสาร รายงานการประชุม 1 2556 18 เมษายน 2013 ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี PDF icon 180456.pdf
คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้